Farba antykorozyjna CORIZON

Corizon jest reaktywną farbą antykorozyjną która reaguje chemicznie z metalem tworząc powłokę przyczepną dopodłoża, wytrzymałą mechanicznie, odporną na działanie wody morskiej benzyny i olejów mineralnych.

Corizon jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywic syntetycznych w mieszaninie rozpuszczalników organicznych z  dodatkiem składników reaktywnych. 

Farba stosowana jest do zabezpieczania niedokładnie oczyszczonych z  produktów korozji powierzchni stalowych, żeliwnych i aluminiowych pod emalie akrylowe, renowacyjne, farby:  ftalowe, olejne, poliwinylowe, chlorokauczukoweoraz masy bitumiczne. Powierzchnia metalu przed nałożeniem farby musi być oczyszczona od luźno z nią związanych produktów korozji i dokładnie odtłuszczona.

Sposób stosowania

Farba może być nakładana na podłoża metalicznie czyste lub na pozostawioną na podłożu rdzę w zakresieodpowiadającym wzorcom co najmniej CSt2, DSt2 po oczyszczeniu mechanicznym iCSa1, DSa1 po oczyszczeniu strumieniowo - ściernym. 

Farba może być nakładana na utworzoną po piaskowaniu warstwę rdzy nalotowej, również po opłukaniu zabezpieczonych elementów wodą słodką np.: dla usunięcia z powierzchniścierniwa. 

Wprzypadku zabezpieczenia elementów statków narażonych na stałe lub częste okresowe działanie wody morskiej. Grubość utworzonej lub pozostawionej warstwy rdzy nie powinna przekraczać 60 mikrometrów. Odnosi się to szczególnie do dennych części kadłubów i pasów wodnicowych. Grubość warstwy rdzy w granicach 100 mikrometrów może być pozostawiona w przypadku zabezpieczenia elementów okresowo narażanych na działanie wody morskiej i stałe działanie atmosfery morskiej, jak części nadwodne kadłubów, elementywyposażenia pokładowego, ładownie, pokłady i inne. 

Farba nie powinna być nakładana napowierzchnie zapylone lub zanieczyszczone smarami, warstwą kurzu, związkamiolejowymi. Farbę można nakładać na powierzchnie aluminiowe i ocynkowane tylko skorodowane z wyraźnymi elementamikorozji.

Przygotowanie farby

Farbę dokładnie wymieszać z możliwością rozcieńczenia do 5% obj.rozcieńczalnikiem "Corizon" ew. denaturatem. W porze zimowej w  temperaturach poniżej  0° C wskazane jest podgrzewanie farby do  ok. 15° C, a szczególnie do nakładania natryskiem bezpowietrznym Metoda nakładania Natrysk bezpowietrzny dysze 0,025 - 0,028 (0,43 - 0,63 mm) przełożenie aparatu 1-45: natrysk powietrzny po rozcieńczaniu farby do lepkości 35-40 s. wg Forda nr. 4, pędzle, wałki, zanurzenie, kąpiel wannowa.

Warunki nakładania

Temperaturapodłoża i otoczenia  powyżej 0°C. W ujemnych temperaturach nakładane podłoże musi być suche, bez zalodzenia.

- maksymalna wilgotność wzgl. powietrza - 95%.

- brak opadów atmosferycznych 

Odstęp czasudo nakładania kolejnych wymalowań w temp 20 C

- najkrótszy - 12 godzin/24 godzinyprzy wilgotności względnej powietrza powyżej 80%

- najdłuższy - nieograniczony

Zabezpieczenia powłokowe elementów pokrytych powłoką farby Corizon

Farba może być stosowana jako samodzielne zabezpieczenie zbiorników paliw płynnych, benzyn, olejów mineralnych. W tych przypadkach farbę  należy nakładać w 2-3 warstwach Powłoka farby syntetycznej do gruntowania nie może stanowić samodzielnego zabezpieczeniaa ntykorozyjnego, należy bezwzględnie nałożyć następne warstwy farb lub emalii np.: chlorokauczukowych, poliwinylowych, epoksydowych, mas bitumicznych. 

Nie można stosować pod powłoki nitro. Powłoka powinna być matowa. Wskazane jest pozostawienie do zestalenia powłoki farby syntetycznej do gruntowania w czasie 24 godzin (20°C) przed nałożeniem powłok następnych. 

Wprzypadku malowań renowacyjnych, przy niepełnym usuwaniu powłok z podłoża, farba może być nakładana napozostawiane powłoki farb olejno - żywicznych, ftalowych, chlorokauczukowych, poliwinylowych, mas bitumicznych. 

Nie wskazane jest stosowanie farby syntetycznej do gruntowania pod powłoki farb epoksydowychw przypadkach ochrony elementów stale zanurzonych w wodzie. W tych przypadkach może dochodzić do osłabienia przyczepności między warstwowej.


Kontakt z nami

Dane kontaktowe

  • Ulica: Sasankowa 40
  • Miejscowość: 87-800 Włocławek
  • Telefon: 54 232-00-26
  • Tel. kom.: 512-115-849
  • Email: biuro@polkor.com.pl

Zakład produkcyjny

  • Ulica: Grochowalsk 67
  • Miejscowość: 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
  • Telefon: 54 254-17-06
  • Tel. kom.: 512-115-849
  • Email: biuro@polkor.com.pl

Napisz do nas