Karta techniczna

CORIZON Farba syntetyczna do gruntowania reaktywna

CHARAKTERYSTYKA

Corizon jest reaktywną farbą antykorozyjną która reaguje chemicznie z metalem tworząc powłokę przyczepną do podłoża, wytrzymałą mechanicznie, odporną na działanie wody morskiej benzyny i olejów mineralnych. Corizon jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywic syntetycznych w mieszaninie rozpuszczalników organicznych z dodatkiem składników reaktywnych

ZASTOSOWANIE

Farba stosowana jest do zabezpieczania niedokładnie oczyszczonych z produktów korozji powierzchni stalowych, żeliwnych i aluminiowych pod emalie akrylowe, renowacyjne, farby: ftalowe, olejne, poliwinylowe, chlorokauczukowe oraz masy bitumiczne. Powierzchnia metalu przed nałożeniem farby musi być oczyszczona od luźno z nią związanych produktów korozji i dokładnie odtłuszczona.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Farba może być nakładana na podłoża metalicznie czyste lub na pozostawioną na podłożu rdzę w zakresie odpowiadającym wzorcom co najmniej CSt2, DSt2 po oczyszczeniu mechanicznym i CSa1, DSa1 po oczyszczeniu strumieniowo – ściernym Farba może być nakładana na utworzoną po piaskowaniu warstwę rdzy nalotowej, również po opłukaniu zabezpieczonych elementów wodą słodką np.: dla usunięcia z powierzchni ścierniwa. W przypadku zabezpieczenia elementów statków narażonych na stałe lub częste okresowe działanie wody morskiej grubość utworzonej lub 2 pozostawionej warstwy rdzy nie powinna przekraczać 60 mikrometrów. Odnosi się to szczególnie do dennych części kadłubów i pasów wodnicowych. Grubość warstwy rdzy w granicach 100 mikrometrów może być pozostawiona w przypadku zabezpieczenia elementów okresowo narażanych na działanie wody morskiej i stałe działanie atmosfery morskiej, jak części nadwodne kadłubów, elementy wyposażenia pokładowego, ładownie, pokłady i inne. Farba nie powinna być nakładana na powierzchnie zapylone lub zanieczyszczone smarami, warstwą kurzu, związkami olejowymi.Farbę można nakładać na powierzchnie aluminiowe i ocynkowane tylko skorodowane z wyraźnymi elementami korozji.

Przygotowanie farby

Farbę dokładnie wymieszać z możliwością rozcieńczenia do 5% obj. rozcieńczalnikiem „Corizon” ew. denaturatem. W porze zimowej w temperaturach poniżej 0º C wskazane jest podgrzewanie farby do ok. 15º C, a szczególnie do nakładania natryskiem bezpowietrznym

Metoda nakładania

Natrysk bezpowietrzny dysze 0,025 – 0,028 (0,43 – 0,63 mm) przełożenie aparatu 1-45: natrysk powietrzny po rozcieńczaniu farby do lepkości 35-40 s. wg Forda nr. 4, pędzle, wałki, zanurzenie, kąpiel wannowa

Warunki nakładania

Temperatura podłoża i otoczenia powyżej 0 C. W ujemnych temperaturach nakładane podłoże musi być suche, bez zalodzenia. - maksymalna wilgotność wzgl. powietrza – 95%. - brak opadów atmosferycznych Odstęp czasu do nakładania kolejnych wymalowań W tem 20º C: - najkrótszy – 12 godzin/24 godziny przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80% - najdłuższy – nieograniczony

Zabezpieczenia powłokowe elementów pokrytych powłoką farby Corizon

Farba może być stosowana jako samodzielne zabezpieczenie zbiorników paliw płynnych, benzyn, olejów mineralnych. W tych przypadkach farbę należy nakładać w 2-3 warstwach

Powłoka farby syntetycznej do gruntowania nie może stanowić samodzielnego zabezpieczenia antykorozyjnego, należy bezwzględnie nałożyć następne warstwy farb lub emalii np.: chlorokauczukowych, poliwinylowych, epoksydowych, mas bitumicznych. Nie można stosować
pod powłoki nitro

Powłoka powinna być matowa. Wskazane jest pozostawienie do zestalenia powłoki farby syntetycznej do gruntowania w czasie 24 godzin (20º C) przed nałożeniem powłok następnych.

W przypadku malowań renowacyjnych, przy niepełnym usuwaniu powłok z podłoża, farba może być nakładana na pozostawiane powłoki farb olejno – żywicznych, ftalowych, chlorokauczukowych, poliwinylowych, mas bitumicznych. Nie wskazane jest stosowanie farby syntetycznej do gruntowania pod powłoki farb epoksydowych w przypadkach ochrony elementów stale zanurzonych w wodzie. W tych przypadkach może dochodzić do osłabienia przyczepności międzywarstwowej.

Karta techniczna.pdf - do pobrania 


Kontakt z nami

Dane kontaktowe

  • Ulica: Sasankowa 40
  • Miejscowość: 87-800 Włocławek
  • Telefon: 54 232-00-26
  • Tel. kom.: 512-115-849
  • Email: biuro@polkor.com.pl

Zakład produkcyjny

  • Ulica: Grochowalsk 67
  • Miejscowość: 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
  • Telefon: 54 254-17-06
  • Tel. kom.: 512-115-849
  • Email: biuro@polkor.com.pl

Napisz do nas